Diş dolgusu, kaplatmak vb. Abdeste ve gusle engel olur mu?

Tedavi amacıyla diş doldurtmak veya kaplatmak caizdir. Dolgu, kaplama, tel taktırma, implant yaptırma veya sabit protez, abdest ve guslün sıhhatine engel olmaz. Ancak çıkarılıp takılabilen dişlerin gusül abdesti esnasında ağzı yıkarken çıkarılması gerekir. Diş dolgusu yapıldıktan ve dolguyu korumak için üstü de kaplandıktan sonra, dolgu ve kaplamanın dışı, dişin dış kısmı hükmünü alır. Bu sebeple, ağız yıkanınca, kaplama yapılan dişler de yıkanmış sayılır. Bu nedenle kişi, tedavi amaçlı olarak dişlerine dolgu veya kaplama yaptırabilir ve abdest ya da gusül alıp, ibadetlerini yapabilir. Söz konusu tedavinin abdestsiz, cünüp veya âdetli iken yapılması da alınacak abdest veya guslün geçerli olmasına engel olmaz. Bu bağlamda Hanefi mezhebine bağlı olan ve diş dolgusu yaptıran bir kimsenin abdest, gusül ve namaz ibadetinde Şâfiî, Mâlikî gibi diğer mezhepleri taklit etmesi ve bu gibi ibadetleri bu mezheplerin esaslarına göre yerine getirmeleri gerekmez.

---

Bir Hadis: "Allah’ım! Zikrine, şükrüne ve sana güzel ibadete karşı bana yardım eyle.” (Ebû Dâvûd, Salât, 361)