Deizm nedir?

Deizmle ilgili olarak bilinmesi gereken ilk şey, deizmin tek tip olmadığıdır. Bazı deistler ezelî, sonsuz, özgür, akıllı bir varlık olarak dünyayı yaratan, saat gibi kuran ve idaresini üstlenen ama dünyayla irtibatı olmayan, içinde olup bitenle ilgilenmeyen bir Tanrı’ya inanmaktadır. Bazıları ise Tanrı’nın evrenle ilgilendiğini ama bu ilginin içinde ahlaka yer olmadığını kabul etmektedir. İnsana göre ahlaki olan bir eylem Tanrı’nın katında nötrdür. Onun katında ahlak tanımlaması yoktur. Diğer bazı ateistler, Tanrı’nın ahlaki sıfatlarını kabul ederler ama insan ruhunun ölümsüzlüğünü ve ahlakın Tanrı ve insan arasında bir işlevinin olduğunu reddederler. Daha başka deist fikirlerden de söz edilebilir. Tüm bunların özünde insanın yapıp ettikleriyle ilgilenmeyen, insan hayatına müdahalesi mümkün olmayan, hikmetinden ve iyiliğinden bahsedemeyeceğimiz, tüm sıfatları boşa çıkarılmış bir Tanrı inancı vardır.

---

Büyük Selçuklu Devleti kuruldu. (1040)