Darlık da O’ndan Bolluk da: Kâbıd-Bâsıt

Rabbimizin isimleri arasında yer alan el-Kâbıd ve el-Bâsıt isimleri, sıkan ve genişleten, daraltan ve açan anlamında iki isimdir. Bu isimlerin kapsamı ruhların verilip alınmasından, rızıkların dağıtılmasına kadar hayatın bütün olaylarını içine alacak kadar geniştir. “Kâbıd ve Bâsıt” olarak isim oldukları hâlde Kur’an’da daima fiil olarak gelmişlerdir. Bu durum bizlere bolluk ve darlığın sürekli ve mutlak bir kanun olmadığını, hayatın çeşitli dönemlerinde birinin veya ötekinin yaşanacağını gösterir. Kabz kötülüklerin ortaya çıkmasıyla olabileceği gibi bir hayrın ortadan kalkmasıyla da olur. Mümin bunların her birinde bir hikmet olduğuna iman eder. Çünkü Allah hakimdir; vermeyişinde de, verişinde de bir hikmet vardır. Bâsıt ismi Allah’ın yaratıklarının ihtiyaçlarını giderip onları ferahlandırma konusunda bize rehberlik eder. Kâbıd ismi ehil olmayan ve hak etmeyen kimselere mal, ilim, hikmet ve mevkileri dağıtarak onlara zarar vermeme konusunda dikkatimizi çeker.

---

Hz. Ali (ra) Halife Seçildi. (656)

---

Sadaka vermek  malı eksiltmez.  (Müslim, Birr, 69)

Editör: Ammar Esenkal