Çocuklarda Öz Güven Gelişimi

Öz güven, kişinin kendisiyle barışık olması, kendisini sevmesi ve bir eylemi ortaya koyabileceğine inanç duyması hâli olarak tanımlanabilir. Çocuklardaki öz güven gelişimini etkileyen en önemli unsur, ebeveyn tutumlarıdır. Destekleyici ve cesaretlendirici ailelerde yetişen çocukların öz güvenleri yüksekken aşırı koruyucu, baskıcı, yargılayıcı ebeveyn tutumları ile büyüyen çocukların öz güvenleri çoğunlukla düşüktür. Çocuklarımızın öz güvenli olması için onlara koşulsuz sevgi ve saygı göstermeli, güvenmeli ve fırsatlar tanımalıyız. İlk çocukluk yıllarından itibaren yaşına, mizacına, gelişim düzeyine uygun olarak çocuğa çeşitli görevler vermeli ve sorumluluk alanları oluşturmalıyız. Çocuğun yeteneklerini keşfetmeli, kendisini gösterebileceği alanlara yönlendirmeli ve onu başarılı hissettirmeliyiz. Çocuğa fikrini sormalı, fikirlerini beyan ederken göz kontağı kurarak etkin bir şekilde onu dinlenmeliyiz. Uygulanabilir fikirlerini de hayata geçirilmeliyiz.

---

Hiçbiriniz, kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe gerçekten iman etmiş olmaz. (Buhârî, Îmân, 7)

Editör: Ammar Esenkal