Büyük muhaddis: İmam Buhârî

Asıl adı Muhammed b. İsmâîl olan İmam Buhârî, 13 Şevval 194 (20 Temmuz 810) Cuma günü Buhara’da doğdu. On yaşına doğru Buharalı muhaddislerden hadis öğrenmeye başladı. Kısa sürede hadis rivayetlerine gösterdiği ihtimam ve hocalarının kitaplarını tamamen ezberlemesiyle dikkat çekti. On altılı yaşlarında hacca giden Buhârî, hac sonrası Mekke’de kaldı. Mekke, Bağdat, Basra, Belh, Dımaşk, Humus, Kûfe, Medine, Mısır ve Nîşâbur gibi ilim merkezlerini ziyaret ederek kendi ifadesiyle 1080 muhaddisten hadis tahsil edip, yaklaşık 200.000 hadisi kayda geçirdi. Böylece uzun seyahatleri sonunda derlediği hadislerle geniş bir kütüphane meydana getirdi.

Yazdığı hadisleri yalnızca kitaplarda bırakmayıp onları hâfızasına da nakşeden Buhârî, halk arasında “Sahîh-i Buhârî” diye şöhret bulan ve hiçbir esere gösterilmeyen bir iltifata mazhar olan kitabı başta olmak üzere pek çok eser kaleme aldı. 256 (870) yılında Semerkant’a yakın bir mesafede bulunan Hartenk kasabasında vefat etti ve orada toprağa verildi.