Ba's ba'de'l-mevt (Ölümden sonra diriliş)

İnsan ölümlü bir varlıktır ancak ölüm onun için bir son değildir. Ebedî hayat olan âhiret hayatını yaşamak için insanın, öldükten sonra dirilmesi gerekir. Kur’ân-ı Kerim’in bu husustaki âyetlerine göre tekrar dirilme muhakkak olacaktır. İsrafil’in ikinci defa sûra üflemesi ile kabirlerinde bulunan ve bazı nedenlerle kabre konulamayan tüm insanlar dirilecek ve bulundukları yerlerden kalkacaklardır. Bunda asla şüphe edilmez. Çünkü âhirete iman, öldükten sonra dirilmeyi kabul etmekle tamamlanır. "Ba’sü ba’de’l-mevt”in hak olduğunu, yoktan var edildiğini bilen her aklı başında kişi kabul eder. Zîrâ yoktan var eden Allah için, ölmüş olanı diriltmenin zor olmayacağını bilir. Kur’ân, âhiretin varlığını, öldükten sonra dirilmenin mutlaka gerçekleşeceğini sıklıkla vurgular: "İnsan neden yaratıldığına bir baksın. O, atılan bir sudan yaratıldı. O su, bel ve göğüs kafesi arasından çıkar. Şüphesiz Allah onu (öldükten sonra) tekrar yaratmaya elbette kādirdir. (Târık, 86/5-8)

---

Oruç bir kalkandır. Sizden birisi oruçlu olduğu gün, ne çirkin bir söz söylesin ne de herhangi birisiyle kavga etsin. Eğer bir kimse, kendisine söver ya da sataşırsa yalnızca “Ben oruçluyum.” desin. (Buhârî, Savm, 9)