Baharın muştusu nevruz

Antik dönemlerden itibaren doğayla iç içe yaşayan insanoğlunun, büyük bir heyecan ve sevinçle karşıladığı, bütün kültürlerin ortak hafızasında yer edinen hatıra, özel bir tabiat olayıdır nevruz. Toprağın kış uykusundan uyanışı; yeniden doğuşun, dirilişin ve varoluşun sembolü… Farsça “nev” (yeni) ve “rûz” (gün) kelimelerinden türeyen nevruz, baharın ilk günü olarak kabul edilir (21 Mart). Mete Han’dan beri varlığını koruyan Nevruz Bayramı, birçok yönüyle Türk gelenek ve görenekleriyle zenginleşmiş, zamanla Türk topluluklarının inançları doğrultusunda şekillenmiştir. Türkler ve diğer Müslüman toplumların kültüründe harmanlanan nevruz, günümüzde İslami bazı remizlerle tezyin edilmişse de dinî bir bayram değildir. Yapılan etkinlikler din gibi algılanmamalı, millî bir gelenek hâlini alan kıymetli dirlik vakitleri içerisinde görülmelidir. Bazı takvimlerde yılbaşı olarak da belirlenen nevruz, doğayla olan ünsiyetimizi tekrar tekrar gözden geçirmemize vesile olmalıdır.

---

"Karakış sonu
Dünyada gece ve gündüz süresi eşittir. (Ekinoks)
İlkbaharın başlangıcı (Nevruz)"

 

Editör: Mehmet Öztürk