"Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi üstündür, çok bağışlayıcıdır." (Sâd, 38/66)

Bütün ilahî şeriatların temelinde, Allah inancı vardır. Allah (cc), her şeyin yaratı cısı ve gerçek sahibidir. Tek yaratıcı ve mutlak güç sahibi olarak Allah hem insanlar hem de diğer varlıklar için birtakım kurallar koymuştur. Bu kurallara uygun bir hayat yaşayanlar için cenneti; aykırı davrananlar için ise cehennemi hazırlamıştır. Ancak, üstün ve güçlü olan Allah’ın (cc) affetmesi de söz konusudur. Çünkü Allah Gaffâr’dır, çok bağışlayıcıdır. Yeter ki yapılan hatalardan dönülüp tövbe edilsin, yeter ki af dilensin.

“Kim istiğfar etmeye devam ederse, Allah onun için her kederden bir kurtuluş, her sıkıntıdan bir çıkış yolu ihsan eder ve onu ummadığı yerden rızıklandırır.” (İbn Mâce, “Edeb”, 57)

Azîz: Üstün, güçlü, şerefli.

Gaffâr: Çok bağışlayan.