Husûf ne demektir?

Sözlükte “batmak, görünmez olmak” mânasına gelen husûf, ay ile ilgili olarak kullanıldığında dünyanın ay ile güneş arasına girerek ayın yüzeyine güneş ışığının ulaşmasını engellemesi yani ay tutulması demektir. 

Husûf namazı nedir? Nasıl kılınır?

Husûf namazı ise, ay tutulduğu zaman kılınan iki veya dört rek’atlik bir namazdır. Hz. Peygamber’in oğlu İbrahim’in öldüğü gün güneş tutulması üzerine, halk İbrahim’in vefatı sebebiyle güneşin tutulduğunu 
söyler. Bunun üzerine Rasûlullah; “Güneş ve ay, Allah'ın âyetlerinden iki âyettir. Hiç kimsenin ölümünden ya da doğumundan dolayı tutulmazlar. Bunları (güneş veya ayın tutulduğunu) gördüğünüz zaman Allah'ı zikredin, tekbir getirin, namaz kılın ve sadaka verin.” ” buyururlar (Buhârî, Küsûf, 1; Müslim, Küsûf, 5).

Husûf namazının hükmü nedir?

Ay tutulması sırasında tek başına iki ya da dört rek‘at namaz kılınması müstehaptır. İmam Şâfiî ve Ahmed b. Hanbel’e göre ise husûf namazı da küsûf namazı gibi sünnettir ve cemaatle kılınabilir. 

Editör: Hüsne Yılmaz