Arabuluculuk: Kardeşlerin arasını bulmak

Yüce Rabbimiz bizleri bir ana-babadan yaratmış ve müminlerin birbirleriyle kardeş olduklarını (Hucurât, 49/10) bildirmiştir. İman kardeşliğine zarar verecek her türlü söz ve fiili yasaklayarak kardeşliğin daim olmasını istemiştir. Fakat insanlar arasında yanlış anlama, alınganlık veya menfaat çatışması vb. sebeplerle kırgınlık ve küskünlükler olabilmektedir. Bu küskünlük eşler ve akrabalar arasında olduğunda
toplumun temeli olan aile birliğini bozmaktadır. Bu sebeple arabuluculuk dinimizin teşvik ettiği ahlaki değerlerdendir. Peygamberimiz (s.a.s.) arabuluculuğun nafile ibadetten daha önemli olduğunu vurgulamış ve birçok insan ve kabilenin barışmasına öncülük etmiştir.

Bugün bizlere düşen uyumlu olmak, ailemizle ve çevremizle barışık yaşamaktır. Kalp kırmaktan, gönül yıkmaktan uzak durmaktır. Mümin kardeşimize üç günden fazla dargın durmamak, küslüğü ilk bitiren olmaktır. “Kardeşlerinizin arasını düzeltin” (Hucurât, 49/9) emri doğrultusunda dargınları barıştırmaya çalışmak, toplumsal barış ve huzura katkı sunmaktır.