Âmin ne demektir?

Duanın kabulünü temenni etmek niyetiyle sonunda söylenen bitiriş sözü.

Yüce Allah’ın kabul etmesini temenni amacıyla dua sonunda “kabul buyur” anlamında söylenen sözdür.

Âmîn kelimesi Kur’an’da geçmemektedir.

Ancak Hz. Peygamber çeşitli hadisleriyle imamın Fâtiha sûresini tamamlamasının arkasından cemaatin âmîn demesini istemiş (Buhârî, “Tefsîr”, 1/2; Müslim, “Ṣalât”, 62, 87) ve kendisi de namaz kıldırırken bizzat söylemek suretiyle, Fâtiha’yı yalnız duyanın değil okuyanın da âmîn demesi gerektiğini göstermiştir. Dolayısıyla Kur’an’ın ilk sûresi olan Fâtiha’nın sonunda, mushaflarda yazılı olmamakla beraber, âmîn kelimesinin okunması sünnettir.

Sevgili Peygamberimiz duayı “âmîn” diyerek bitirmeye önem verirdi.

Sahâbe de Allah Resûlü'nün bu uygulamalarını devam ettiriyordu.

Ebû Züheyr en-Nümeyrî, topluluk içinde bir kişi dua ettiğinde duasını “âmîn” ile bitirmesini tavsiye eder ve bunun sayfaya vurulan bir mühür gibi olduğunu söylerdi.

Ebû Züheyr bu konuyla ilgili başından geçen bir hâdiseyi etrafındakilere şöyle anlatmıştı:

Bir gece Resûlullah (sas) ile birlikte dışarıya çıkmıştık. Devamlı ve ısrarla dua eden bir adamın yanına geldik. Bunun üzerine Peygamber (sas) durup onu dinlemeye başladı ve "Eğer mühürlerse, kazandı." dedi. Cemaatten birisi, "Ne ile mühürleyecek?" diye sorunca,

O (sas), “Âmîn ile. Eğer âmîn ile mühürlerse kazandı.” diye cevap verdi.

Bunun üzerine Peygamber'e (sav) soru soran kişi, dua eden adama gidip dedi ki, "Ey filân, "âmîn" ile bitir ve müjdeye nail ol!" (Ebû Dâvûd, Salât, 167, 168)

Âmin nasıl yazılır?

آمين , âmin, (a:min), Arapça āmīn 

Editör: Mehmet Çalışkan