O gün geldiğinde Allah’ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. Onlardan kimi bedbahttır, kimi mutlu! (Hûd, 11/105)

Ahiret gününün diğer ismi de “hesap” günüdür. 103. ayette “bütün insanların bir araya toplandığı gün” diye tarif edilen hesap günü, fani dünya hayatının hesabını vereceğimiz gündür. O gün büyük bir mahkeme kurulacaktır. Burada herkes, iman ve amel durumuna göre değerlendirilecektir. Herkes yaptığının karşılığını tam olarak alacak, insanlar; mutlular/cennetlikler ve bedbahtlar/ cehennemlikler olmak üzere ikiye ayrılacaktır. Ayetin devamında ise bu kimselerin ahiretteki durumları anlatılmıştır.

Hesap günü tek hüküm sahibi, Allah’tır. Sâlih amel işleyenlerin sonu ebedî mutluluk, günah içinde yaşayanların sonu ise mutsuzluktur.

Şakî: Mutsuz, suçlu, kötü amelleri yüzünden cehenneme giden.
Saîd: Mutlu, sâlih amelleri sayesinde cenneti kazanan.

Editör: Mehmet Çalışkan