Amel defteri: Ömrümüzün kaydı

Kur’an’da ‘kitâb’ ve ‘suhuf’ adlarıyla geçen amel defterine kitâbü’l-a‘mâl, sahîfetü’la‘mâl de denir. Kur’an-ı Kerim’de belirtildiğine göre insanın dünyada benimsediği inanç ve işlediği bütün fiiller tesbit edilmekte olup Kıyamet gününde bir kitap hâlinde kendisine sunulacaktır. “Kirâmen Kâtibîn”, “hafaza”, “rusül”, adlarıyla anılan meleklerin yazıp kaydettikleri bu kitap, cennete girecek olan kişilere (ashâbü’l-yemîne) sağ taraftan, cehenneme atılacak olan kişilere (ashâbü’ş-şimâle) ise soldan veya arkadan verilecektir. Amel defterini sağdan alan “yüzleri parlak zümre” sevinip umduğuna kavuşacak, soldan veya arkadan alan “bedbaht zümre” ise başına gelecek felaketi anlayarak yok olmayı isteyecektir. Kur’an-ı Kerim sadece fertlerin değil, milletlerin de amel defterlerinin olacağını, her milletin hesap gününde kitabını okumaya davet edileceğini ve yaptıklarının karşılığının kendilerine verileceğini bildirmektedir.

---

Bir Ayet: “(Rabbim) Beni, Naîm cennetine girenlerden eyle!” (Şu’arâ, 26/85)
Bugün Greenwich saati ile 12.38’de içtima olacaktır."