Allah’in zâti ve sübûti sıfatları

Allah Teâlâ’yı daha yakından tanımamıza vesile olan sıfatlar vardır. Bunlara zâti ve sübûti sıfatlar denir. Allah’ın zâti sıfatları, sadece kendisine mahsus olan, yaratılmış bir başka varlıkta bulunmayan sıfatlardır. Bunlar altı tanedir. Vücud, Allah’ın var olması demektir. Kıdem, Allah’ın ezelî olması, varlığının başlangıcı olmamasıdır. Beka, Allah’ın ebedi olması, varlığının sonu olmamasıdır. Vahdaniyet, Allah’ın bir tek olmasıdır. Kıyam bi-nefsihi, Allah’ın varlığının başkasına ihtiyaç duymamasıdır. Muhalefetü’n lil-havâdis, Allah’ın yaratılmış hiçbir varlığa benzememesidir. Sübûti sıfatlar ise Rabbimizin mükemmelliğini ifade eden, O’nu daha yakından tanımamızı sağlayan sıfatlardır. Bu sıfatlar, altı tanedir. Hayat, Allah’ın diri olmasıdır. İlim, Allah’ın her şeyi bilmesidir. Semi’, Allah’ın her şeyi işitmesidir. Basar, Allah’ın her şeyi görmesidir. İrade, Allah’ın istediği şeyi istediği şekilde yapmasıdır.  Kudret, Allah’ın dilediğini yapmaya yetecek güçte olmasıdır. Kelâm, Allah’ın konuşma, söz söyleme yetkinliğine sahip olmasıdır. Tekvin, Allah’ın yaratmasıdır.

---

"Medresetü’l-Vâizîn ve Medresetü’l-Eimme ve’l-Hutebâ açıldı. (1913)
Çanakkale Savaşı başladı. (1915)"

 

Editör: Mehmet Öztürk