De ki (Allah şöyle buyuruyor): “Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah (dilerse) bütün günahları bağışlar; doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. (Zümer, 29/53)

Nefsine uyup günah işlemiş olan bir kimse, imanını kaybetmediği sürece günahından arınarak Allah’ın (cc) rahmet deryasına girebilir. Ancak unutulmamalıdır ki, her bir günah Allah’a (cc) karşı bir isyandır ve her isyan kalpte kara bir leke bırakır. Tövbe, yasakları işlemeye bir mazeret değil, cahillikle işlenmiş günah lardan arınmanın yoludur. Rabbimizin merhametinin sonsuzluğunu ifade eden bu âyet-i kerîme, Kur’an’daki en ümit verici âyet kabul edilmiştir.

Korku ve ümit arasında yaşamalı, Allah’ın merhametinden ümit kesmemeliyiz. Rabbimizin günahlarımızı affetmesi, bağışlanmayı isteyip gereğini yapmamıza bağlıdır.

İsraf: Haddi aşma, meşru sınırların ötesine geçme, sahip olunan nimetleri gereksiz ve aşırı tüketme.