"Kim de Allah’a (cc) ve peygamberine (sas) itaatsizlik eder ve sınırlarını aşarsa Allah (cc) onu, devamlı kalacağı bir ateşe sokar, onun için alçaltıcı bir azap vardır. " (Nisâ, 4/14)

Mirasla ilgili hükümler Kur’an’da en detaylı açıklanan hükümlerdendir. Önceki ayetlerde yetimler ve miras ile ilgili hükümler bildirildikten sonra, Allah’ın (cc) hükümlerine tabi olanların cennete gidecekleri bildirilmiştir. Bu ayette ise Allah’ın (cc) belirlediği ve Resûlullah’ın (sas) bildirdiği apaçık hükümlere aykırı hareket edenlerin azaba uğrayacakları anlatılmaktadır. Allah’ın (cc) hükümleri, çizilmiş sınırlar gibidir. Nasıl ki geçilmesi yasak bir çizgiyi aşan kişi cezayı hak ederse, dinî hükümlere uymayanlar ve karşı gelenler de bunun asıl cezasını ahirette çekeceklerdir.

Allah Teâlâ’nın (cc) apaçık hükümleri karşısında mümine düşen görev, bunları yerine getirmektir.

Hudûdullâh: Allah’ın (cc) koyduğu ve belirlediği hükümler, sınırlar.
Mühîn: Alçaltıcı, rezil eden.