"Hâlbuki O (cc), göklerde de Allah’tır, yerde de. Sizin gizlinizi de bilir, açığa vurduğunuzu da. Sizin daha ne kazanacağınızı da bilir."  (En‘âm, 6/3)

Yerde ve göklerde olan her şeyin yaratanı Allah’tır. İbadete ancak Allah (cc) layıktır. Yalnız O’na (cc) kulluk eder ve yalnız O’ndan (cc) yardım dileriz. O’nun (cc) şanı yücedir. İnsanların yapıp ettiklerini bilir, her şeyden haberdardır. O (cc) bizim açığa vurduğumuzu da gizlemeye çalıştıklarımızı da bilir. İlmi, yücelik ve kudreti için bir sınır bulunmayan Allah’tan (cc) hiçbir şey gizli kalmaz. İnsanlar olarak Allah’a (cc) gereği gibi ibadet edip O’nu (cc) yüceltmekle, tevhidin gereğini yaşamakla sorumluyuz.

Her şeyi bilen ve görüp gözeten Allah’a (cc) gönülden inanıp yönelelim. Sadece O’na (cc) kul olalım.

Cehr: Açığa vurulan, aleni, herkes tarafından bilinen.
Kesb: Kazanma, elde etme; kişinin dinî, ahlâkî ve iktisadî hayatındaki her türlü kazanımı.