"Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladım ve din olarak sizin için İslamiyet’i beğendim."  (Mâide, 5/3)

Kur’an’ın indirilmesiyle, Allah’ın (cc) din olarak seçip razı olduğu İslamiyet tamamlanmış ve hızla yayılmıştı. Onu yok etmek isteyen putperestlerin ümitleri de tükenmişti. Müslümanlar ise İslam öncesindeki cahiliye döneminin alışkanlıklarını bıraktılar. Böylece İslam inanç ve hükümleri toplumlara yerleşti, kuvvet buldu. Dinin inanç ve hükümlerinin tamamlanmasıyla insanlar, kendilerini dünya ve ahirette saadete erdirecek gerçek nimeti elde etmiş oldular.

Müslümanlar İslam nimetinin farkında olarak ve onu yaşayarak dünya ve ahiret mutluluğuna erişirler.

Nimet: İnsana yararı dokunan maddî ve manevî imkânlar.
Kemâle erdirmek: Tamamlamak, bitirmek, olgunlaştırmak, mükemmel hâle getirmek.