"Onlar hâlâ cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Kesin olarak inanacak bir toplum için, kimin hükmü Allah’ınkinden daha güzeldir?" (Mâide, 5/50)

Cahiliyye döneminde ancak zulüm, vahşet ve karanlık hâkimdi. Cahiliyye hükümleri adaletsizlik ve insafsızlık üretiyordu. İnsanlar bu vahşetten bir kurtuluş aramaktaydı. Hak geldi, İslam güneşi insanlığı cahiliyye karanlığından aydınlığa çıkarma müjdesi getirdi. İslam’ın aydınlığına eren müminler kurtuluşa erişirler. Artık bu yüceliğe eriştikten sonra başka bir inanç aramak kötü bir seçenektir ve imana terstir. Onlar Allah’ın (cc) hükmünden daha başka ne arayabilirler? Allah’ın (cc) hükmünden daha güzeli olabilir mi?

İman etme şerefine ulaşan Müslümanlar, Allah’ın (cc) hükmüne zıt olan hükümleri benimsemezler.

Cahiliyye: Arapların İslam’dan önceki inanç, tutum ve davranışları; İslam’a uymayan her türlü inanç, söz, fiil ve davranış.