"Allah, gözlerin kötü niyetli bakışını ve kalplerin sakladıklarını bilir." (Mümin, 40/19)

Hiçbir şey Allah’ın (cc) bilgisi dışında değildir. Allah (cc), insanın gözünün haramda olmasından da, bakılması caiz olmayan şeylere bakmasından da, aklından geçirdiği duygu ve düşüncelerinden de haberdardır. Ancak davranışa dönüşmeyen düşüncelerden dolayı sorumluluk yoktur. Günah olan şeyleri terk etmekten dolayı ise sevap vardır. Çünkü sevap yalnızca yapılan şeylerden değil, Allah’ın (cc) rızasına uygun olmadığı için terk edilen şeylerden dolayı da kazanılır.

Allah her anımızda bizimledir, her hâlimizi bilir, her yaptığımızı görür ve her düşündüğümüzden haberdardır. Kalbimizden geçirdiğimiz ancak Allah korkusu ile vazgeçtiğimiz niyetleri mizden dolayı ceza yoktur. Kalpler, ancak Allah’ı zikretmekle mutmain olur.

A’yün: Gözler

Hâinete’l-a’yün: Gözlerin hainliği, kötü niyetli bakış.