"Vaktiyle siz, ne kulaklarınızın ne gözlerinizin ne de derilerinizin aleyhinizde şahitlik etmesinden sakınıyordunuz; üstelik yaptıklarınızın çoğunu Allah’ın bilmediğini sanıyordunuz." (Fussilet, 41/22)

Dünyada yaptığımız hiçbir şey Allah’a (cc) gizli kalmaz. Çünkü Allah (cc) daima bizimledir, yaptıklarımızdan ve hatta kalbimizden geçenlerden haberdardır. Bunun yanında, sürekli bizimle olan yazıcı meleklerin kaydı ve organların şahitliği, hesap gününde, insanın yaptıklarını inkâra imkân vermeyecektir. Bunun farkında olan, “Allah’ı (cc) görüyormuşçasına” yaşar. Çünkü biz Allah’ı (cc) görmesek de O bizi görmektedir. Âyette bu gerçeğin farkında olmadan yaşayan, Allah’ın (cc) bilgisinden, yazıcı meleklerden ve organların şahitlik yapmasından sakınmadan yaşayanların tavrı “Allah’ın bilmediğini zannetmek” şeklinde nitelenmiştir.

Amel defterlerinin açıldığı gün bütün gerçekler ortaya çıkacak, organlarımız da yaptıklarımıza şahitlik edecektir. Müslüman’ın hayatı, ihsan kalitesinde olmalıdır.

Sem’: Duyma, işitme, kulak.