Allah’a teslimiyet

Allah’ın peygamberleri aracılığıyla insanlığa gönderdiği vahyin hedefi, insan aklını, gönlünü ve inancını her türlü şüphe ve şaibeden arındırmak (ihlas), insanın Yaratıcısına karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmesini sağlamak (takva) ve insanlık için Yüce Allah’ın tayin ettiği ölçülere göre bir dünya hayatı tesis etmektir. Böylece bir taraftan kâinatı müşahede ederek ve inceleyerek tabiatın düzenini keşfetmekle emrolunan insanoğlu, diğer taraftan bu düzeni yaratan Allah’a teslim olmaya, kulluk ve taatıyla da bu teslimiyetini göstermeye davet edilmiştir. Bu davet, tarih boyunca Allah tarafından insanlar arasından seçilen peygamberler vasıtasıyla gerçekleşmiştir. Peygamberimiz de müşriklerin savunduğu temel ilkeleri, putları, tanrıları din ve inanç adına bildiklerini kökünden reddederek tevhidi, Âlemlerin Rabbi’ne teslimiyeti tebliğ etmiştir. Müminlere, ibadet ederken tazimle Allah’a yönelmenin önemini, yani O’na itaat ve teslimiyete odaklanmayı öğretmiştir.

---

Bir Ayet: “...Rabbim! Onlar (anne ve babam) nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse şimdi sen de onlara merhamet göster...” (İsrâ, 17/24)

Editör: Mehmet Öztürk