Allah’a karşı sorumluluk şuuru “takva”

Kur’an’ın tanımıyla takva, yaşamın her alanında Allah karşısında sorumluluğunu bilmek, O’nun emirlerine sıkı sıkıya uymak, yasaklarından kaçınmak, nimetlerinin değerini anlamak ve O’nun vereceği cezadan sakınmak anlamına gelir. Takvanın merkezi kalptir. O sebeple kalpler takva ile donanmalıdır. Bu en başta tevhid inancına sahip olmayı gerektirir. Ardından imanın salih amelle taçlandırılması, takvanın olmazsa olmaz koşuludur. Takva sahibi müminler Kur’an’da “muttakîler” olarak anılır. Onlar Yüce Allah’a isyan etmekten ve O’nun emrinden çıkmaktan kaçınırlar. Muttakî, bütün söz ve davranışlarını Allah Teâlâ’nın kendisini daima gördüğü, yaptıklarını bildiği ve bir gün O’nun huzuruna çıkarak hesap vereceği bilinciyle gerçekleştirir ve Allah Resûlü’nün (sas) şu sözünü kendine rehber edinir: “Kul, harama düşerim korkusuyla yapılması sakıncalı olmayan, fakat vicdanını rahatsız eden bazı şeylerden bile uzak durmadıkça gerçek takva sahibi olamaz.” (Tirmizî, Kıyâmet, 19)

---

Gücük Başlangıcı

Editör: Mehmet Öztürk