Allah’ın düşmanları, ateşe sürülmek üzere toplandıkları gün, hepsi bir araya getirilirler. (Fussilet, 41/19)

Allah’a (cc) düşman olmak; Allah’ın (cc) dinine, Peygamberine, kitabına iman etmemek ve Allah’ın (cc) buyruklarını inkâr etmektir. Kâfirler ve müşriklerin Hz. Peygamber’e (sas) düşmanlıkları, Allah’a (cc) düşman olmaları şekline bürünmüştür. Çünkü Peygamber Allah (cc) elçisidir. Elçiye düşman olmak, o elçiyi gönderene de düşman olmak demektir. Allah (cc) ve Peygambere düşman olan, onları inkâr eden, ancak kendisine zarar verir.

Kim Allah’a (cc) ve Peygambere düşman olursa hüsrana uğrar. Müminler sevdiklerini Allah (cc) için sever, buğz ettiklerine de Allah (cc) için buğz ederler.

Haşr: Cenâb-ı Hakk’ın ölülere ruhlarını iade edip onları hesaba çekmek üzere toplaması ve toplanma yerine sevk etmesi.

A’dâullah: Allah düşmanları.