"Senin izzet sahibi Rabbin, onların isnat etmekte oldukları vasıflardan yücedir, münezzehtir. Gönderilen bütün peygamberlere selam olsun! Âlemlerin Rabbi olan Allah’a da hamd olsun!" (Sâffât, 37/180-182)

Kâinatı var eden, görünen ve görünmeyen bütün âlemlerin rabbi olan Yüce Allah (cc), hem insanlar için hem de canlı cansız diğer varlıklar için birtakım yasalar koymuştur. Göndermiş olduğu peygamberler ve kitaplar vasıtasıyla bunları insanlara bildirmiştir. Ancak, nefsinin kölesi olan insanlar, peygam berlerin bildirdikleri bu hakikatleri yalanlamışlar, Allah (cc) hakkında da O’na layık olmayacak yakıştırmalarda bulunmuşlardır. Meleklerin Allah’ın kızları olduğunu dahi iddia edebilmişlerdir. Oysa bütün âlemlerin yaratıcısı ve rabbi olan Allah için böyle bir şey düşünebilmek ne mümkündür!

Allah (cc), her türlü eksiklikten uzaktır. Yüce Allah’a (cc), kendisine yaraşır şekilde iman etmeliyiz. Bütün peygamberler Allah’ın (cc) en seçkin ve saygın kullarıdır.

İzzet: Güç, üstünlük, saygınlık.