Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah (cc), seni insanlardan korur. Şüphesiz ki Allah (cc), kâfirler topluluğunu hidayete erdirmeyecektir. (Mâide, 5/67)

Hz. Muhammed, Allah’ın kulu ve elçisidir. Onun temel görevi Allah Teâlâ’nın bildirdiği vahyi, Kur’an ayetlerini insanlara aktarmak ve açıklamaktı. Hz. Peygamber bu yüce görevini en güzel şekilde yerine getirdi. O hep sorumluluk bilinciyle davrandı. Hiçbir şeyi gizlemedi. İlahî emir gereği emanet bilinci içinde elçilik görevini yaptı. Allah da onu korumaya söz verdi ve bu söz gerçekleşti. Allah, sözünü yerine getirir ve sözünden dönmez. Ancak Allah, inkâr eden ve yalanlayan kâfirlere hidayet vermez.

Allah’ın (cc) emrine muhatap olan kişi, bu emri yerine getirir ve başka şeylerden endişe etmez.

Rab: İdare eden, terbiye eden, gözetip koruyan, nimet veren, ıslah edip geliştiren, mâbud.
Tebliğ: Peygamberlerde bulunan sıfatlardandır. Peygamberlerin Allah'tan (cc) aldıkları vahyi olduğu gibi insanlara aktarmalarını ifade eder.