"Allah (cc), kendisinin izniyle rızasını arayanları o kitapla selamet yollarına erdirir, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır, onları dosdoğru bir yola iletir. " (Mâide, 5/16)

Tarihte insanlar kendilerine gönderilen ilahî kitapları ihmal etmiş, bir kısmını da değiştirip bozmuşlardı. Nihayet Yüce Allah (cc) Kur’an’ı gönderdi. Bu ayet, Kur’an’ın insanlara yönelik rehberliğinden ve işlevinden söz etmektedir. Kur’an, nura ve aydınlığa, doğru yola iletir. Müslüman için en büyük kazanç Allah’ın (cc) hoşnutluğunu kazanmaktır. Bunun yolu ise Kur’an ve Sünnete uygun yaşamaktır. Ne mutlu Rabbinin rızasını önceleyenlere ve inkârcılıktan kendini koruyup imanla aydınlananlara!

Selamet Allah’ın (cc) rızasındadır. Hidayet için gayret gösterene, Allah (cc) da yardım eder.

Rıdvân: Rıza, hoşnutluk, memnun olma; Allah’ın, kulundan razı olması.
Selamet: Her türlü korku, tasa ve tehlikeden uzak, güvende olma durumu; esenlik.