"Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’a (cc) aittir. O (cc), dilediğine azap eder, dilediğini de bağışlar. Allah (cc), her şeye hakkıyla gücü yetendir." (Mâide, 5/40)

Gücü sınırsız olan Allah (c.c.), evrendeki her şeyin sahibi ve yaratanıdır. Her şey sınırlı ve sonludur ancak Allah (cc), ebedîdir, her şeye güç yetirir. Azap etmek ve bağışlamak da O’nun (cc) elindedir. Allah (cc) rahmet sahibidir. Rahmeti her şeyi kuşatmıştır. O (cc) adaletlidir, zulüm ve haksızlık etmez. Günah işleyen müminlerden dilediğine günahı kadar azap eder, dilediğini ise affeder.

Allah’ın büyüklüğünü hakkıyla kavrayan kişi, günahlarından tövbe eder.

Mülk: İnsanlar üzerinde hâkimiyet, tasarruf yetkisi. Eşya üzerinde tek başına tasarruf yetkisi.
Zulüm: Noksan yapmak, sınırı aşmak, doğru yoldan sapmak, Allah’ı (cc) inkâr, isyan, haksızlık.