"Allah, kuluna kâfi değil mi?" (Zümer, 39/36)

Hz. Peygamber (sas), Allah’ı (cc) bırakıp elleriyle yaptığı putlara tapanlara tevhid gerçeğini haykırdı. Bunun üzerine onlar “sen putlarımız hakkında kötü sözler söylüyorsun ama biz putlarımızın seni çarpmasından, hastalandırmasından kaygı duyuyoruz.” dediler. Onların bu tutumlarına karşı, “Allah kuluna yetmez mi?” buyruldu. Böylece onların söz dinlemez tutumları karşısında Hz. Peygamber (sas) teselli edildi. Ayetin anlamıyla bağlantılı olarak kültürümüzde “Allah Bes, Baki Heves” sözü doğmuştur. Bu söz “Allah yeter, gerisi boş” anlamına gelir.

Yardımı dilenecek, ceza ve azabından korkup sığınılacak tek varlık Allah’tır. “La havle vela kuvvete illa billahi’l-aliyyi’l-azîm” (Güç ve kuvvet sadece yüce ve büyük olan Allah’ın yardımıyla elde edilir.)

Kâfî: Yeten, yeterli, kulun ihtiyaçlarını gideren.