Allah, âlemlerin yegâne sahibidir

Allah Teâlâ, âlemlerin Rabbidir. Kâinatı ve içindekileri yoktan var eden, yaşatan ve yöneten O’dur. Göklerin ve yerin mülkü yalnızca Allah’a aittir. O, her şeyden haberdardır; hiçbir şey O’na gizli değildir. Allah, sonsuz güç ve kuvvet sahibidir. Bir şeyi dilediğinde “Ol!” der, dilediği şey de hemen oluverir. Allah, ezelîdir, varlığının başlangıcı yoktur. O, ebedîdir, varlığının sonu da yoktur. Allah, her şeyi hakkıyla işiten ve görendir. Allah’ın mağfireti boldur. Kulları tövbe ettiğinde onların günahlarını affeder. Bununla birlikte günah ve isyanda ısrar edenlere karşı ise azabı çetindir. Allah’ın mahlukatına karşı sevgisi çoktur; onlar için temiz ve güzel nimetler yaratmıştır. Allah’ın rahmeti çoktur; merhametine sığınanları korur. Hayatı ve ölümü, dünya hayatını imtihan yeri olarak yaratan O’dur. Allah, mutlak adalet sahibidir. Öldükten sonra bizleri diriltecek, yapıp ettiklerimizden hesaba çekecek, hak edene hak ettiğinin karşılığını eksiksiz verecek olan O’dur.

---

Bir Ayet: “Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz!” (A’râf, 7/23)