Alimler öncüsü fakih sahabi: Muâz bin Cebel (ra)

603 yılında Medine’de dünyaya gelen Muâz b. Cebel, henüz on sekiz yaşındayken İkinci Akabe Biati’ne katılarak Resûlullah’a bağlılık yemini eden Medineli ilk Müslümanlardandı. O günden sonra kendisini İslam’a adamış, dini en güzel şekilde öğrenme ve yaşama gayreti içerisinde olmuştu. Resûlullah’ın yanından ayrılmamaya özen göstermiş, yanı başında yürürken veya bineğinin terkisindeyken dahi ona merak ettiği hususlarda sorular yöneltmekten geri durmamıştı. Kur’an-ı Kerim’in tamamını ezbere bilen Muâz, Hz. Peygamber’in kendisinden Kur’an öğrenmeyi tavsiye ettiği dört mümtaz şahsiyetten biriydi. Sünneti çok iyi bilirdi. Peygamberimiz, Muâz’ın “kıyamet günü âlimlerin bir adım önünde yer alacağını” müjdelemiş, onu helal ve haramı en iyi bilen kişi olarak vasıflandırmıştı. Zira o, Resûlullah hayattayken fetva verebilen nadir insanlardandı. Rahmet Elçisi, onu hicretin dokuzuncu yılında zekât memuru ve kadı sıfatıyla Yemen’e görevlendirmişti.

---

Bir kimse kibirlene kibirlene zalimler grubuna kaydedilir. Böylece zalimlere verilen ceza ona da verilir. (Tirmizî, Birr, 61)

Editör: Ammar Esenkal