O gün zalimlere, özür dilemeleri hiçbir fayda sağlamaz. Artık lanet de onlarındır, kötü yurt da onlarındır! (Mümin, 40/52)

Kendisine verilen ömrü heba eden, Allah (cc) rızasına uygun şekilde değerlendirmeyen bir kimse için, süresinin uzatılması veya imtihanın tekrarlanması söz konusu değildir. Dünya hayatının sona ermesi imtihanın da bitmesi demektir. Özür dilemek, diğer bir ifadeyle yapılan yanlışlara tövbe ederek vazgeçmek, dünya hayatında söz konusudur. Dünyada tövbe edip durumunu düzeltmeyenin, ahirette mazeret beyan etmesi boşunadır. Çünkü ahirette özür dilemek için bile izin yoktur.

Tövbe ölüm gelmeden, imtihan sona ermeden yapılmalıdır. Ahiret hayatı amel ve ibadet yeri olmadığı gibi mazeret beyan etme yeri de değildir.

Zâlim: Zulmeden, belirlenmiş sınırları çiğneyen, haktan batıla sapan.
Ma’ziret: Mazeret, gerekçe, özür, bahane.