Ahiret yolcusunu uğurlarken: Cenaze adabı

Mümin olarak kardeşlerimizi ahirete uğurlarken yapmamız gereken dinî ve insani sorumluluklarımız vardır. Bunların başında ölüm döşeğinde olan kardeşimizi yalnız bırakmamak, kelime-i tevhid getirerek ruhunu teslim etmesine yardımcı olmak gelir. Mevtanın acısı ne kadar taze ve büyük olursa olsun feryat, figan, isyan etmeden, cennette buluşma ümidiyle Allah’ın emrine razı olmak, O’ndan sabr-ı cemil niyaz etmek gerekir. Vefat eden kardeşimize karşı bir vazifemiz de onun teçhiz ve tekfinidir. Kişi öldüğünde akraba, dost, komşu ve yakınlar haberdar edilir. Cenazesi mahremiyete dikkat edilerek özenle yıkanır ve kefenlenir. Cenazeyi en yakın akraba veya ehil kişiler yıkar. Ölenin borcu varsa malından ödenir, vasiyeti yerine getirilir. Ölen kardeşimizin cenaze namazına katılmak, ona samimiyetle dua etmek, yakınlarına taziyede bulunmak, cenaze sahiplerinin telaşa ve zahmete girerek yemek hazırlamasına gerek bırakmadan onlara ve misafirlere yemek ikram etmek iman kardeşliğimizin gereklerindendir.

---

Bir Hadis: “Allah’ım! Şüphesiz ben nefsime çok zulmettim, günahları bağışlayacak olan yalnız sensin. Öyleyse katından bir af ile beni bağışla.” (Buhârî, Ezân, 149)