Ahiret inancının hayatımıza yansımaları

Dünya insan için bir sınav yeri, ahiretin tarlası ve ona hazırlık yeridir. Ahiret ise kulluk yolculuğumuzun sonsuzluk durağıdır. Bizim asıl yurdumuz ve ebedi meskenimizdir. Ahiret dünyada ektiklerimizi biçeceğimiz, büyük-küçük, iyi-kötü bütün yaptıklarımızın hesabını vereceğimiz yerdir. Ahirete iman etmek hayatımıza, tutum ve davranışlarımıza anlam katar. Yaratılış gayemizi idrak etmemizi sağlar. Rabbimize imanımızı, ibadet ve itaatimizi güçlü kılar. Canlı cansız bütün mahlûkata karşı sorumluluk bilinci kazandırır. Ahirete iman eden kişi ilahi bir gözetim altında olduğunu bilir. Daima ölçülü ve dengelidir. Affedici, bağışlayıcı ve hoşgörülüdür. Zorluklar karşısında sabırlı ve metanetlidir. Hiçbir zaman ümidini yitirmez, daima Allah’a tevekkül eder. Huzuru ve mutluluğu, O’na imanda ve O’nun rızasını kazandıracak amellerde arar. Ölmeden önce kendini hesaba çeker, amelleriyle yüzleşir ve ölümden sonrası için çalışır. Mahşer günü kitabını sağ tarafından alabilmek için iyiliklerini artırır.

---

"İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin’in vefatı (1924-2018)
Çocuk Esirgeme Kurumu açıldı. (1921)
Tokyo Camii, ibadete açıldı. (2000)"