Ahd-i Atik/ Ahd-i Cedid

“Eski sözleşme” ve “yeni sözleşme” anlamına gelen Ahd-i Atîk ve Ahd-i Cedîd, Kitab-ı Mukaddes için kullanılan bir deyimdir. Ahd-i Atîk’i hem Yahudiler hem de Hıristiyanlar kutsal kitapları olarak kabuk ettikleri halde Ahd-i Cedîd sadece Hıristiyanlar tarafından kutsal kabul edilmektedir. Hıristiyanlar’a göre, Allah ile insanlar arasındaki son ahid (sözleşme) Hz. Îsâ vasıtasıyla yapılmış olandır. Bu yeni ahdin yazılı ifadesi olan metinlere Ahd-i Cedîd, daha önceleri Allah ile İsrâiloğulları arasında yapılan ahdi ihtiva eden metinlere de Ahd-i Atîk denilmiştir. Ahd-i Atik, Tevrat’tan alınan parçaları ihtiva etmektedir. Bunlar; Musa (a.s) indirilen ve Tevrat zannedilen 5 kitap, peygamber hakkında bilgileri içeren Neviim bölümü ve Davud (a.s.) tarafından yazıldığı zannedilen Mezmurları da ihtiva eden Ketuvim’dir. Ahd-i Cedid ise Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’nın yazdığı İncil kitaplarını, Luka’nın Resullerin İşleri kitabını ve Havariler ile Pavlos’un yazdıkları mektupları ihtiva etmektedir.

---

Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi’nin Müzeye Çevrilme Kararı Danıştay Tarafından İptal Edildi (2020)

---

İlim öğrenmek, her Müslümana farzdır.  (İbn Mâce, Sünnet, 17)

Editör: Ammar Esenkal