Adalet: Her hakkı sahibine vermek

Adalet, borcunu vermek, alacağını istemektir; görevini yerine getirmek ve hakkını almaktır. Adalet genellikle verilen ile hak edilen arasındaki dengeyi ifade eder. Bu denge bazen eşitlikle gerçekleşir; ancak adalet eşitlik değil, dengedir. Adalet dinî, hukuki ve ahlaki bir kavram olup her şeyi yerli yerine koymak demektir. Kur’an’da adalet sıfatından yoksun olan kişi dilsiz, âciz ve hiçbir işe yaramayan bir köleye benzetilmiştir. Böyle birinin, adalet faziletini kazanmış dolayısıyla doğru yolu bulmuş olanla bir tutulamayacağı bildirilmiş (Nahl, 16/76), böylece adaletin bir kemal sıfatı olduğuna işaret edilmiştir. Allah’ın “Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder…” (Nahl, 16/90) şeklindeki ilahi fermanı, her hafta cuma günleri minberlerden zihinlerimize ve gönüllerimize adaleti nakşetmektedir. Her hafta yapılan bu bilinç tazelemesi bizi bir sonraki cumaya kadar diri tutmakta ve adaletten sapmaya karşı kulaklarımızda âdeta bir küpe gibi durmaktadır.

---

Mekke’nin Fethi için Medine’den hareket edildi. (630)

Editör: Mehmet Öztürk