Abdestten şüphe etmek

Öncelikle ifade edelim ki, kesin olarak bilinen bir şey şüphe ile ortadan kalkmaz. Bir kimse abdest aldığından emin olduğu hâlde, abdestini bozup bozmadığı konusunda şüpheye düşerse, o kimse abdestli sayılır. Öte yandan abdestini bozduğunu bildiği hâlde, sonradan abdest alıp almadığından şüphe eden kimse ise abdestsiz sayılır. Abdestinin bozulmadığını kesin olarak bildiği hâlde, günlük uğraşılar veya zihnin başka bir şeyle meşgul olması nedeniyle abdestli olduğunu zihninden çıkaran kişinin abdesti bozulmaz. Zira abdestli olduğunu devamlı olarak hatırda tutmak gibi bir mecburiyet yoktur, hatta bu imkânsızdır. Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır: “Allah hiç kimseyi, gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz…” (Bakara, 2/286); “Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor.” (Bakara, 2/185). Abdestli olduğunu zihinde tutamamanın uzun veya kısa olması arasında ise bir fark yoktur.

---

Arif Nihat Asya’nın vefatı (1975)