Terör örgütü FETÖ’nün darbe girişiminin 7’nci yılında Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelindeki camilerde öğle namazı öncesi “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kur’an-ı Kerim ve Şehitleri Anma Programı” gerçekleştirildi.

1507202315TemmuzMilletCamii (2)

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Beştepe Millet Camii’nde gerçekleştirilen programa katıldı.

1507202315TemmuzMilletCamii (1)

Programda, Kur’an-ı Kerim tilavet edildi, mevlitten bahirler okundu, Diyanet İşleri Başkanlığı Musiki Korosu ilahiler seslendirdi.

Şehitler için okunan hatimlerin duasını yapan Başkan Erbaş, şu niyazda bulundu:

1507202315TemmuzMilletCamii (4)

“Ey bütün mevcudatı yoktan var eden ve bizleri varlığından haberdar eden Yüce Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Hamdimizi, şükrümüzü kabul eyle Ya Rabbi. Huzurunda ellerimizi mağfiretine açtık, can-ı gönülden Sana yöneldik, bizleri huzurundan boş çevirme Allah’ım!

Yeryüzünü şereflendirmiş bütün nebilere ve bilhassa server-i asfiya, hatemü’l-enbiya Hz. Muhammed Mustafa Efendimiz’e sonsuz salat ve selam gönderiyoruz, Sen vasıl eyle Allah’ım! Bizleri ona layık ümmet eyle Allah’ım.

İlahi Ya Rabbi! Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne, milletimizin hürriyet, irade ve bekasına yönelik 15 Temmuz gecesi yaşanan ihanete karşı durarak canlarını istiklal ve istikbalimiz için feda eden ve şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizi sonsuz rahmetine gark eyle. Cennetinle ve cemalinle müşerref eyle Allah’ım! Onları Bedir şehitleriyle, Uhud şehitleriyle, Çanakkale şehitleriyle birlikte haşreyle Allah’ım! Seyyidü’ş şüheda Hz. Hüseyin’e, Hz. Hamza’ya ve Sevgili Peygamberimize komşu eyle Allah’ım.

İlahi Ya Rabbi! Şehitlerimizin her birine minnet borçluyuz. Onların anne, baba, eş, evlat ve yakınlarına güzel bir sabır ve büyük bir ecir ihsan eyle, onları iki cihanda aziz eyle Ya Rabbi! Gazilerimizi dünya ve ahirette nimetlerinle müşerref eyle, sağlık ve huzurla uzun ömür ihsan eyle Allah’ım!

Ya Rab! Hukukuna kastetmek, izzet ve onuruna halel getirmek, şeref ve haysiyetini ayaklar altına almak üzere planlanan bu büyük ihanet karşısında Çanakkale ruhuyla yekvücut olan, göğsünü siper ederek bu hain kalkışmaya, bu işgal girişimine geçit vermeyen necip milletimizi ilelebet payidar eyle Ya Rabbi. Ceddimizin mukaddes mirasına, vatanımıza, istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkan milletimizi iki cihanda aziz eyle Ya Rabbi!

İlahi Ya Rabbi! Bu necip milletin ve aziz vatanın muhafızı olan şanlı ordumuza ve güvenlik güçlerimize yurt içindeki ve dışındaki terörle mücadele operasyonlarında, karada, denizde, havada her zaman ve her yerde nusretinle ve kudretinle yardım eyle. Ordumuzu her daim mensur ve muzaffer eyle Allah’ım!

İlahi Ya Rabbi! Milletimizin birlik ve beraberliği, ülkemizin refah ve huzuru, insanlığın barış ve selameti için çalışan ve bu toprakları bizlere vatan kılanların davasına sahip çıkan devlet adamlarımıza ve tüm kardeşlerimize yardım eyle. Onları her türlü tehlike ve tuzaktan Sen koru Allah’ım!

1507202315TemmuzMilletCamii (3)

Ya Rabbel Alemin! Mabetlerimizin göğsüne uzanan namahrem ellere, ezanlarımızı susturmak, şanlı bayrağımızı indirmek isteyen hainlere fırsat verme. İzzetimizi, şerefimizi, onurumuzu, harimi ismetimizi düşmanlarımıza ve İslam düşmanlarına çiğnetme Allah’ım!

Ey hainlerin tuzaklarını bozan Yüce Rabbimiz! Suret-i Haktan görünüp dinimizi istismar ederek aramıza fitne ve fesat tohumları ekmeye çalışanlara, devletimize ve milletimize ihanet peşinde koşanlara fırsat verme Allah’ım! Onların milletimiz, devletimiz, kardeşliğimiz, birliğimiz ve beraberliğimiz için kurmuş oldukları her türlü tuzakları kendi başlarına makus eyle Ya Rabbi!

Ya Rab! Ülkemizi, milletimizi ve tüm İslam beldelerini, zalimlerin zulmünden, kâfirlerin küfründen, münafıkların nifakından, hainlerin ihanetinden, şerlilerin şerrinden koru Ya Rabbi. Senin adınla insanları aldatanların, inancı ve samimiyeti istismar edenlerin kötülüklerinden bizleri, neslimizi ve ülkemizi muhafaza eyle Allah’ım!

Umudumuzu ve huzurumuzu bozmak isteyenlere, topraklarımıza fesat tohumları ekmeye çalışanlara fırsat verme Ya Rabbi! Dinimizin, devletimizin ve milletimizin bekasını sarsacak her türlü dahili ve harici düşmanlardan bizleri halas eyle Ya Rabbi! Bizleri zalim olmaktan da zulme uğramaktan da uzak eyle Ya Rabbi! Zalimin karşısında mazlumun yanında olanlardan eyle Ya Rabbi! Bizleri adaletten, güzel ahlaktan ve merhametten ayırma Allah’ım!

Bugün yeryüzünün birçok yerinde zulme maruz kalan, ülkeleri işgal edilen, evleri, camileri ve her türlü kutsalları harap edilen, en temel hakları bile ihlal edilen bütün kardeşlerimize yardım eyle Ya Rabbi. Bizlere de kardeşlerimize yardım edecek irade, kudret ve fırsatlar ihsan eyle Ya Rabbi!

İlahi Ya Rabbi! Çocukların, kadınların ve bütün insanların, korkusuz, kaygısız ve güven içinde yaşayacağı, açlığın, sefaletin ve gözyaşının olmadığı bir dünya için, yeryüzünde yeniden iyiliği hakim kılmak için gayret eden kullarını muvaffak eyle Ya Rabbi. Bu uğurda kudretinle bizleri muktedir eyle Allah’ım! İntikam hırsıyla adaletten şaşan, öfkesine kurban olup hakkaniyetten uzaklaşan, mağrur olup haddi aşan kimseler olmaktan Sana sığınıyoruz, bizleri adaletten, hakkaniyetten ayırma Ya Rabbi!

Ya İlahi! 15 Temmuz gecesi hainlere, zalimlere, ihanet şebekelerine karşı milletçe yekvücut olduğumuz gibi bundan sonra da bu birlik ve beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi daim eyle Ya Rabbi. Bölünüp parçalanmaktan, dağılıp bozulmaktan bizleri muhafaza eyle Allah’ım!

Ya Rab! Şehitlerimizin uğruna canlarını verdikleri hak davaya sahip çıkacak imanlı, ihlaslı, vatanını ve milletini seven nesiller yetiştirmeyi bizlere nasip eyle Allah’ım! Çocuklarımızı bize, milletimize ve insanlığa hayırlı eyle Ya Rabbi. Kur’an ve sünnet üzere bir hayat yaşamalarını nasip eyle Allah’ım.

İlahi Ya Rabbi! Her türlü afetten, musibetten, hastalıktan, zarar ve ziyandan Sana sığınıyoruz. İslam’ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten Sana sığınıyoruz. Acizlikten, tembellikten, cimrilikten, bencillikten Sana sığınıyoruz, bizlere yardım eyle Allah’ım.

1507202315TemmuzMilletCamii (5)

Kabul olunmayan duadan, yaşarmayan gözden, ürpermeyen kalpten, faydasız bilgiden Sana sığınıyoruz, Sen bizi muhafaza eyle Allah’ım. İlticamızı kabul eyle, bizleri korktuklarımızdan emin eyle Allah’ım. Ya Rab! Evlerimizi, ailemizle huzuru yaşadığımız rahmet, sekinet ve meveddet mekânları eyle. Hanelerimize bolluk ve bereket ihsan eyle Allah’ım. Bizleri Peygamberimizi örnek alarak ailesine iyi davrananlardan eyle. Hasta kullarına acilen şifalar, dertli kullarına devalar, borçlu kullarına edalar ihsan eyle Allah’ım.

Ya Rabbi! İnancımız ve mukaddesatımız uğruna can veren tüm şehitlerimiz için okuduğumuz hatm-i şerifleri yüce dergahında kabul eyle. Hocalarımızın okumuş olduğu Kur’an-ı Kerim’den, mevlid-i şeriften, salat-u selamlardan hasıl olan tüm sevapları şehitlerimizin ruhlarına bağışlıyoruz makbul eyle Ya Rabbi. Makamlarını ali, mekanlarını cennet eyle Ya Rabbi. Bu hatimleri okuyan, dualarımıza amin diyen kardeşlerimizi de iki cihanda aziz eyle Allah’ım!

Bizleri, ülkemizi, milletimizi, İslâm beldelerini ve tüm dünyayı her türlü afetten, fitneden, fesattan ve savaşlardan muhafaza eyle Ya Rabbi! Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmetinle bereketlendir ve iyiliklerle imar eyle Allah’ım!”

Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi de katıldı.

1507202315TemmuzMilletCamii (6)

Editör: Mehmet Öztürk