Zü'l-celal ve'l-ikram

Azamet ve kerem sahibi anlamına gelen bu isim Kur’an’da yeryüzündeki her canlı yok olurken azamet ve kerem sahibi olan rabbin zâtının bâki kalması anlamında kullanılır. (Rahman, 55/27) Hadislerde ise Hz. Peygamber, “yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâm” ifadesini sürekli ve ısrarla tekrar edilmesini emretmiştir. (Tirmizî, Deavât, 91) O’na ait olmayan bir kemal düşünülemeyeceği gibi, her nimet ve şeref de ancak ondan gelir. Mahlûkatta görülen ne kadar mükemmellik varsa ancak O’nun kemâlinin bir yansımasıdır. Rabbimizin sonsuz azametini ve sınırsız ikram ve cömertliğini ifade eden bu terkip, yalnızca O’na kulluk etmek ve her şeyi O’ndan beklemek konusunda bize uyarılarda bulunur. Kulun bu isimden nasibi, Allah’ın azametinin yanı sıra lütuf ve ikram sıfatlarına sığınarak kulluk görevini yerine getirmesi, kendisine verilen nimet ve imkânları diğer kullarıyla paylaşmasıdır. Allah’ın insanla ilgili isimleri içinde yer alan zü’l-celâl ve’l-ikrâm, alî, celîl, kerîm, mâcid, mecîd, muğnî, muiz ve müteâlî isimleriyle anlam yakınlığı vardır.

---

Sarıkamış Harekâtı Başladı. (1914)
En Kısa Gündüz

---

Müminlerin imanı en olgun olanı, ahlakı en güzel olandır. (Ebû Dâvûd, Sünnet, 16)

Editör: Ammar Esenkal