Yüceler yücesi: el-Müteali

Allah’ın isimlerinden biri olan Müteâlî izzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce olan anlamına gelmektedir. Bu isim Rabbimizin sınırsız bir yücelik sahibi ve insanın aklına gelebilecek her türlü kayıttan uzak olduğunu ifade eder. Müteâl, kudretiyle her şeyden üstündür. Yaratılmışlara ait olan özelliklerden münezzeh, eşsiz ve yücedir. Yüceler yücesidir. Bundan dolayı hidayet O’na aittir. O’nun ilim ve kudretinin dışında kalacak ve huzuruna çıkıp hesap vermeyecek hiçbir şey yoktur. Müteâl isminin içerdiği yücelik onu kavrayan ve ona iman eden kişinin ahlak ve davranışlarına, ibadet ve dualarına yansır. O’nun her gücün üstünde, her görünenin ötesinde olduğunu bilir. O’nun kusursuz mükemmelliğini ve akla gelebilecek her gücün üstünde bir yücelik sahibi olduğunu her an hatırında tutar. Sonsuz iyi, eksiksiz merhamet ve şefkat sahibi olan yüce bir kudretin rehberliğinde, onunla uyum içinde yaşar. Allah’ın Müteâlî ismi aynı zamanda alî, azîm, kebîr, kuddûs, mâcid-mecîd ve mütekebbir isimleriyle yakın anlamlar taşır.

---

Cennete girmek ve cehennemden kurtulmak, nimetin tamamlanmasındandır. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 36, 347)