Eser; iletişim kurallarının uygulanmasındaki sorunları, popüler kültür ve kitle endüstrisi karşısında metalaşmaya yüz tutan ahlaki değerleri ve bu nedenle benliğini kaybeden insanı konu almaktadır. Eser okurlarına; din, iletişim, popüler kültür ve psikoloji kavramları etrafında bir okuma sunmayı amaçlamaktadır.