1- Oruçluyken cinsel ilişkide bulunmak. Her iki taraf için de kaza ve kefâreti gerektirir.

2- Oruçluyken meşru bir mazeret bulunmaksızın, gıda veya gıda hükmünde olan ya da yenilip içilmesi mutat bir şeyi bilerek yemek ve içmek Hanefîlere göre kaza ve kefâreti, Şafiilere göre sadece kazayı gerektirir.