CEVAP: Sadece âşûrâ gününde (Muharrem ayının 10. gününde) oruç tutmak, Şek günü (Şaban ayının sonuna gelip, Şaban’dan mı yoksa Ramazan’dan mı olduğunda şüphe edilen gün) oruç tutmak, iki veya daha fazla günü, arada iftar etmeksizin birbirine ekleyerek oruç tutmak (savm-i visal) mekruhtur. Ayrıca Sadece cuma veya cumartesi günü nafile oruç tutmak da mekruhtur.

Hacıların, oruç tuttukları takdirde güçsüz ve yorgun düşme ihtimalleri bulunduğu takdirde, Zilhiccenin 8. (terviye) ve 9. (arefe) günlerinde oruç tutmamaları daha uygun olur. Zira Hz. Peygamber (sas), arefe günü Arafat’ta olanların oruç tutmalarını yasaklamıştır.