Akıl sağlığı yerinde, ergenlik çağına ulaşmış ve oruç tutmasına (hastalık, yolculuk vb.) engel bir mazereti olmayan her Müslümanın Ramazan orucunu tutması farzdır. İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte, ergenlik yaşına gelmeyen çocuklar da alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz ve oruca teşvik edilir.