CEVAP: Fidyeden bahseden ayetteki “oruç tutmakta zorluk çekenler.” ifadesi; oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlı kimseler ile iyileşme ümidi olmayan hastalar için geçerlidir. Buna göre, gücü yettiği hâlde tutmayan veya geçici bir sebeple oruç tutamayan kimseler fidye veremezler. Mazeretsiz oruç tutmayanların, tutmadıkları oruçları kaza edip ayrıca tövbe etmeleri gerekir.

Oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlılar ile iyileşme ümidi olmayan hastalar, fidye vermiş olsalar bile, ileride tutabilecek duruma gelirlerse tutamadıkları oruçları Hanefiler'e göre kaza etmeleri gerekir. Önceden verdikleri fidyeler, oruç borcunu düşürmez.