Dünya Müslümanları 9. Bölüm

İslam, aklı bir, gönlü bir, imanı bir insanların dinidir. Evliyalar, erenler, tüccarlar, fatihler, mücahitler el birliğiyle, gönül birliğiyle hercümerç olup yaymışlardır bu inancı. Endonezya Müslümanları, İslam coğrafyasının doğu ucunda yurdu olmuştur İslam'ın. Selamla, kelamla ve muhabbetle...