Ra harfi kalın veya ince okunduğu durumlar şu şekildedir:

- Ra harfi üstün veya ötre hareke ile kalın okunur.
- Ra harfi esre hareke ile ince okunur.
- Ra harfi sakin olup kendisinden önceki harfin harekesi üstün veya ötre olursa kalın okunur.
- Ra harfi sakin olup kendisinden önceki harfin harekesi esre olursa ince okunur.
- Ra harfi sakin, öncesindeki harf de sakin olup daha önceki harfin harekesi üstün veya ötre olursa kalın okunur.
- Ra harfi sakin, öncesindeki harf de sakin olup daha önceki harfin harekesi esre olursa ince okunur.

Ra harfinin şeddeli okunmasında iki durum vardır:

- Şeddeli ra, harekesi ile okunacaksa şedde ile gelen hareke esas alınır. Öncesindeki harekeye itibar edilmez.
- Şayet ra harfinde durulacaksa ra'nın harekesine değil öncesindeki harekeye itibar edilir.

Ra harfinin okunmasında dikkat edilecek en önemli husus, harfin kendi mahrecinden, kendi sesiyle çıkarılmasıdır. Ağız içinde oluşan ve bir yere dayanmayan uğultu şeklindeki bir ses Ra harfini temsil edemez.

Öncesinde esre hareke olan ama kendisinde üstün ya da ötre hareke bulunan Ra harflerinde dururken ince okunmasına riayet edilmelidir.

Hafız Davut Kaya
Diyanet İşleri Başkanlığı
Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı