Dünya Müslümanları 29. Bölüm

Yüce Allah Kitab-ı Kerim’de “İnsan için ancak çalıştığı vardır.” buyurur. İnsanoğlu, rızkını aramak ve Allah kelamını yaymak için Allah’ın arzına yayılır. Bu bölüm Almanya’yı ikinci bir vatan tutan Almanya Müslümanlarına dair.