Diyanet İşleri Başkanlığı ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi iş birliği ile mevcut problemlere yönelik çözüm ve öneriler ortaya koymak amacıyla "Gelecekte Aile" temasıyla uluslararası sempozyum düzenlenecek.

Sempozyum Hakkında Detaylı Bilgi ve Başvuru İçin Tıklayınız>>>

2023 yılı kasım ayı içerisinde Rize’de gerçekleştirilecek olan sempozyumun konu başlıkları ise şöyle:

 I. ÇAĞDAŞ DÜŞÜNCE VE İNANÇ ANLAYIŞLARI BAĞLAMINDA GELECEKTE AİLE

 1. Modern ve Post Modern Düşünce
 2. Popüler Kültür
 3. Yeni Dini Akımlar

ç) Dini Yorumlar

 1. İktisadî Sistemler ve Yaklaşımlar

II. TOPLUMSAL DEĞİŞMELER VE TEKNOLOJİK GELİŞMELER AÇISINDAN AİLE

 1. Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Değişme
 2. Şehirleşme
 3. Çalışma Hayatı
 4. ç. Mimari Anlayış ve Uygulamalar
 5. Göç Olgusu
 6. Ailede Değişen Rol Dağılımı
 7. Bilimsel, Teknolojik Gelişmeler
 8. Transhümanizm

III. KURUMLAR, KURULUŞLAR VE AİLENİN GELECEĞİ  

 1. Eğitim Kurumları (Sistem, Müfredat, Yaklaşım)
 2. Kurumlar
 3. Diyanet İşleri Başkanlığı
 4. STK’lar

IV. YAYIN VE MEDYA  

 1. Günümüz Edebiyatı
 2. Görsel Sanatlar (Çizgi Film, Film, Tiyatro ve Animasyonlarda)
 3. Radyo, TV ve Dijital Yayın Platformları
 4. Sosyal Medya
 5. Müzik ve Eğlence Kültürü

V. CİNSİYETSİZLEŞTİRME  

 1. Cinsiyetsizleştirme İdeolojisi
 2. Cinsiyetsizleştirme Ekonomisi
 3. Cinsiyet Kimliği Karmaşası

VI. AİLEYİ TEHDİT EDEN DİĞER BAZI FAKTÖRLER  

 1. Evlenmenin Geciktirilmesi ve Zorlaştırılması
 2. Çocuk İhmal ve İstismarı
 3. Aile İçi Şiddet
 4. Hatalı Ebeveyn Tutumları

 1. Evlilik Dışı Birliktelikler
 2. Bağımlılıklar
 3. Mahremiyetin İhlali
 4. Boşanma

VII. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI AİLE VE DİNİ REHBERLİK MERKEZLERİ BÜROLARI 

Editör: Ömer Ceylan