Topluluk içinde secde âyeti okunduğunda tek tek veya cemaat halinde secde edilebilir. Cemaat halinde secde edilecekse saf olma zorunluluğu yoktur.

Oturmaktayken secde ayetini okuyan kimsenin, ayağa kalkıp ondan sonra eğilip secdeye varması müstehap olur. 

Namazda secde ayetini kıraatin sonunda okuyan kimseye Hanefîler’e göre namaz sonunda secde etmesi gerekmez çünkü rükû secde yerine geçer.

Namazı bozan hususlar tilâvet secdesini de bozar. 

Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır?

Abdestli olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahü ekber denilerek secdeye varılır;

Secdede üç defa “sübhâne rabbiye’l-a‘lâ” denildikten sonra yine tekbirle kalkılır.

Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez.

Secdeden kalkarken  سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصٖيرُ 

“Semi‘nâ ve eta‘nâ gufrâneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr” "İşittik, itaat ettik, bağışlamanı dileriz rabbimiz, gidiş sanadır”  âyetinin okunması (el-Bakara 2/285) müstehaptır.

Otururken âyeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir; secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez; ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.

Editör: Hüsne Yılmaz